Rejestr Informacji o Środowisku

Urząd jest zobowiązany do prowadzenia publicznego wykazu danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Podstawą do prowadzenia wykazu jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235).

Wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie  zawiera informacje o wszelkich dokumentach (w tym decyzjach, strategiach itp.) z zakresu obejmującego szeroko rozumianą ochronę środowiska i składa się z określonych rozporządzeniem kart informacyjnych.

Kliknij poniżej, aby przejść do wyszukiwania kart w wykazie.

banerek_rios