Category Bez kategorii

Bezpłatny Kongres „STOP – niskiej emisji” – Stadion Narodowy w Warszawie

stop-emisja

Czytaj dalej

Odśnieżanie dróg gminnych

Informujemy, iż w sezonie zimowym 2014-2015 utrzymaniem dróg gminnych, chodników, placów  oraz chodników przy drogach powiatowych”, zajmują się poszczególne firmy:

Rejon nr 1 i 2 obejmujący miejscowości Rewa, Mosty, Mechelinki, Pierwoszyno i Kosakowo
PP MAJA Maria Bigott, ul. Kaszubska 16, 81-198 Pierwoszyno, tel. 781-911-112 lub 58/679-15-08

Rejon nr 3 obejmujący  miejscowości Pogórze i Suchy Dwór   
PTHU JAGAN Jacek Kalinowski, ul. Kilińskiego 58, 84-230 Rumia, tel. 602-443-214 lub 58/671-57-91

Rejon nr 4 obejmujący miejscowości Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz
Firma Usługowo-Handlowa VENTUS Jarosław Nagel, ul. Grzybowa 7, 81-198 Dębogórze, tel. 505-059-120

Czytaj dalej

Targi Ekologiczne EKO Kołobrzeg 2014

W imieniu organizatorów pragniemy zaprosić do uczestnictwa wszystkie zainteresowane osoby sposobami Finansowania Inwestycji Proekologicznych.
Polska Fundacja Ekologiczna we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie organizuje I Międzynarodowe Forum Ekologiczne, które odbędzie się w dniach 16-18 września 2014 roku w Kołobrzegu. W ramach I Międzynarodowego Forum Ekologicznego odbędą się także Targi ekologiczne.
Najważniejszym punktem Targów będzie Centrum Informacyjne Finansowania Inwestycji Proekologicznych, w którym przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, eksperci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Zach...

Czytaj dalej

Gmina Kosakowo Gminą przyjazną Bałtykowi

ghFundacja Nasza Ziemia, w ramach projektu „Bałtyk – nasze morze”, ruszyła w marcu z trzecią edycją plebiscytu na „Gminę przyjazną Bałtykowi”. Celem projektu było wspieranie gmin z dostępem do morza w podejmowaniu działań, na rzecz poprawy stanu utrzymania czystości i porządku na plażach, a przede wszystkim w rozwijaniu działań z zakresu edukacji ekologicznej.
W tego rocznym konkursie udział wzięło 11 gmin z dostępem do morza Bałtyckiego. Gminy oceniane były przez internautów oraz grono ekspertów „Fundacji Nasza Ziemia” pod kątem czystości i porządku na plażach, a przede wszystkim w rozwoju edukacji ekologicznej.

Tytuł przyjaznej gminy w tym roku został również przyznany naszej Gminie Kosakowo.

Tytułem Gminy przyjaznej Bałtykowi wyróżnione gminy ...

Czytaj dalej

Gmina przyjazna Bałtykowi – zagłosuj na gminę Kosakowo

ghWszystkich mieszkańców oraz turystów odwiedzających Gminę Kosakowo zapraszamy do oddania głosów na naszą gminę. W  plebiscycie bierze udział jedenaście gmin z dostępem do morza.
Konkurs  dotyczy wyboru najbardziej zaangażowanej gminy w ochronę Morza Bałtyckiego. Założeniem projektu jest wsparcie gmin położonych nad Morzem Bałtyckim między innymi w utrzymaniu czystości na plażach oraz poprawie świadomości na temat ekologii i ochrony przyrody.

Głosować mogą państwo na stronie internetowej konkursu http://naszaziemia.pl do dnia 31 lipca 2014.

Najbardziej przyjazną gminę Morzu Bałtyckiemu poznamy 11 sierpnia 2014r.

Czytaj dalej

Wójt Gminy Kosakowo zaprasza na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa (konsultacje społeczne)

W ramach procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu wydobycia piasku z części złoża „Kosakowo III” na dz. nr 39/5 obręb Kosakowo gm. Kosakowo” jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235), Wójt Gminy Kosakowo zaprasza na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa (konsultacje społeczne) w zakresie w/ projektu.

Spotkanie odbędzie się dnia 08.07.2014r. o godz. 16.00
w Urzędzie Gminy Kosakowo
(81-198 Kosakow...

Czytaj dalej

Trzeba sprzątać. Właściciele posesji muszą dbać o czystość na swojej działce.

Rewolucja śmieciowa nie zwalnia właścicieli prywatnych posesji z obowiązku sprzątania na swojej działce czy polu.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie prywatnych nieruchomości za porządek w dalszym ciągu odpowiedzialni są właściciele tych terenów.

Na drogach publicznych porządek zapewnia zarząd drogi. Jeśli właścicielem lub zarządzającym jest gmina, do niej należy sprzątanie.
Za czystość i porządek na osiedlach odpowiada zarządca nieruchomości, czyli zarząd spółdzielni mieszkaniowej lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej.
Na drogach krajowych, w tym autostradach i drogach ekspresowych, obowiązki te wykonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na drogach wojewódzkich – marszałek województwa, na drogach powiatowych ...

Czytaj dalej

Projekty planów ochrony obszarów Natura 2000

Na stronie Instytutu Morskiego w Gdańsku – Wykonawcy projektu została udostępniona dokumentacja dla rejonu Zatoki Puckiej, na którą składają się:

  • Projekt planu ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032
  • Projekt planu ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005
  • Wstępną wersję programu zarządzania dla rejonu Zatoka Pucka

Integralną część Programu zarządzania dla rejonu Zatoka Pucka stanowią następujące załączniki:

Załącznik 1. Michałek M., Kruk-Dowgiałło L. (red.). 2014. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów)...

Czytaj dalej

Opłata za korzystanie ze środowiska – kto i za co musi płacić?

Opłata za korzystanie ze środowiska dotyczy:

  • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki;
  • jednostek organizacyjnych nie będących przedsiębiorcami;
  • osób fizycznych nie będących podmiotem, o których mowa w pkt. 1, korzystających ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Opłatę za korzystanie ze środowiska wnosi się za:

  • wprowadzani...
Czytaj dalej