Gmina Kosakowo Gminą przyjazną Bałtykowi

ghFundacja Nasza Ziemia, w ramach projektu „Bałtyk – nasze morze”, ruszyła w marcu z trzecią edycją plebiscytu na „Gminę przyjazną Bałtykowi”. Celem projektu było wspieranie gmin z dostępem do morza w podejmowaniu działań, na rzecz poprawy stanu utrzymania czystości i porządku na plażach, a przede wszystkim w rozwijaniu działań z zakresu edukacji ekologicznej.
W tego rocznym konkursie udział wzięło 11 gmin z dostępem do morza Bałtyckiego. Gminy oceniane były przez internautów oraz grono ekspertów „Fundacji Nasza Ziemia” pod kątem czystości i porządku na plażach, a przede wszystkim w rozwoju edukacji ekologicznej.

Tytuł przyjaznej gminy w tym roku został również przyznany naszej Gminie Kosakowo.

Tytułem Gminy przyjaznej Bałtykowi wyróżnione gminy mogą się posługiwać do końca lipca 2015 r.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, turystom i internautom za oddanie swoich głosów.