Ochrona zwierząt

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Stosownie do przepisów ustawy o ochronie zwierząt zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań gminy. Zadanie takie ma charakter zadania własnego samorządu terytorialnego. Oznacza to, iż służy ono realizacji potrzeb danej wspólnoty samorządowej. Jedną z prawnych form działania, za pomocą której gmina, powinna przyczynić się do realizacji zadania z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi są programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, które to programy zastąpiły dotychczas przyjmowane uchwały o wyłapywaniu zwierząt bezdomnych oraz o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt 2016

Zwierzęta bezdomne z terenu gm. Kosakowo są przewożone do:

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce k. Wejherowa Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

przez podmiot do tego uprawniony, z którym Gmina zawarła stosowaną umowę na odławianie:

Krzysztof Linard CANIS z siedzibą w Pucku tel. 602-246-958.

Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów

Akcja prowadzona jest przez Urząd Gminy Kosakowo do wyczerpania środków finansowych w danym roku.

Właściciele psów i kotów, którzy są mieszkańcami gminy Kosakowo mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu w przychodni weterynaryjnej przy ul. Fiołkowej 3 w Kosakowie. Gmina Kosakowo dofinansowuje 50% kosztów zabiegu, pozostałe 50% pokrywa właściciel zwierzęcia. UWAGA: W przypadku psów wymagane jest, aby pies był oznakowany elektroniczne oraz posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest bardziej bezpieczny dla zwierząt niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, które mają niepożądane działania uboczne.