Utrzymanie czystości i porządku w gminie

Utrzymanie czystości i porządku w gminach jest ustawowym obowiązkiem zarówno władz gminnych jak i mieszkańców, czyli nas wszystkich. Obowiązek ten nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U 2013 poz. 228). Na podstawie tej ustawy gmina Kosakowo posiada swój regulamin utrzymania czystości i porządku, który jest dostępny poniżej.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo.